Novosti

Natječaji

Upute za prijavitelje

U uputama za prijavitelje su detaljno definirani svi kriteriji natječaja:

* ciljevi i prioriteti programa kojima projekt mora doprinijeti
* prihvatljivost prijavitelja i potencijalnih partnera za dodjelu bespovratnih sredstava
* prihvatljive aktivnosti,
* veličina iznosa bespovratne pomoći (minimalni i maksimalni);
* postotak sufinanciranja projekta prijavitelja (načelno, 5 ili 10 %),
* opće kriterije natječaja – nacionalnost, privatne/pravne osobe, (ne)profitnost
* prihvatljive aktivnosti,
* zatim koliko je predviđeno trajanje projekta te na kojoj lokaciji se projekt mora provoditi.
* broj mogućih prijava pojedinog prijavitelja i broj mogućih odobrenih projekata
* zatim prihvatljive i neprihvatljive troškove
* rok i adresu za podnošenje prijava.
* navedeni su daljnji koraci i vremenski okvir postupka ocjenjivanja projektnih prijedloga.

Osim toga Upute za prijavitelje sadrže i evaluacijski obrazac po kojemu će se vršiti ocjena projektni prijedloga, stoga se savjetuje prijaviteljima da ga prouče kako bi vidjeli da li njihova prijava zadovoljava sve zadane kriterije.

Osim navedenih dokumenata koji su sastavni dio gotovo svih natječaja za ugovore o bespovratnim sredstvima ovisno o vrsti projekata koji se financiraju moguće je tražiti i neke dodatne dokumente npr. u sklopu natječaja za izgradnju poslovne infrastrukture traži se još i Studija izvedivosti, nacrti i slično. Sve te informacije prijavitelj treba potražiti u Smjernicama za ponuditelje.

Skip to content