Novosti

Natječaji

Urban Innovative Actions

Poziv je otvoren do 31.03.2016., a financirat će se aktivnosti unutar sljedećih područja:

· urbano siromaštvo (s naglaskom na siromašne gradske četvrti)

· integracija migranata i izbjeglica

· energetska tranzicija

· poslovi i vještine u lokalnom gospodarstvu

Visina potpore može iznositi do 5.000.000 EUR, a intenzitet potpore je do 80% prihvatljivih troškova koji uključuju ulaganje u infrastrukturu, vanjske stručnjake, osoblje, opremanje i dr.

Projekti mogu trajati do maksimalno 3 godine.

Prihvatljivi prijavitelji:

–        svako gradsko tijelo lokalne upravne jedinice koja je u skladu sa stupnjem urbanizacije definirana kao grad, manji grad ili prigradsko naselje i koja ima barem 50 000 stanovnika

–        svaka udruga ili skupina gradskih tijela lokalnih upravnih jedinica koje su u skladu sa stupnjem urbanizacije definirane kao grad, manji grad ili prigradsko naselje i koje imaju barem 50 000 stanovnika; to može uključivati prekogranične udruge ili skupine, udruge ili skupine u različitim regijama/i/ili državama članicama.

Javni poziv i daljnje informacije objavljeni su na službenim stranicama Urban Innovative Action

Skip to content