Novosti

Natječaji

Ured za suzbijanje zlouporabe droga – Natječaj za udruge

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2012. godinu na poziciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Cilj Natječaja je povećati dostupnost programa/projekata resocijalizacije u svim županijama Republike Hrvatske, a Udruge, sukladno ovom Natječaju, mogu svoje prijave za financijske potpore slati za Projekte/programe koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rješavanja postojećih problema u području resocijalizacije ovisnika o drogama, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine.

Natječaj je otvoren do 21. ožujka 2012. godine.

 

Skip to content