Poslovna zona

Nova gospodarska zona

POGODNOSTI I PREDNOSTI ZONE

  • Odličan prometni položaj Zone (blizina cestovnog i željezničkog čvorišta, riječne luke)
  • Odlična prometna povezanost, Zona se nalazi na samoj glavnoj cesti, moguć brz prometni pristup tržištu Europske unije i zemljama Jugoistočne Europe
  • Neposredna blizina međunarodne autoceste A3 – najvažnije poveznice Zapadne i Istočne Europe (0,5 km glavnom cestom)
  • Blizina međunarodnog graničnog prijelaza sa BiH (6 km glavnom cestom)
  • Pomoć pri pribavljanju potrebnih dozvola za investitore u zoni
  • Osigurana logistička potpora stručnih službi grada
308-name05821-chim-eye
308-name05821-chim-eye
Poslovna zona

Gospodarska zona Bjeliš

POGODNOSTI I PREDNOSTI ZONE

Gospodarska zona Bjeliš je uređena unutar urbanistički definirane Industrijske zone Bjeliš na urbanistički predviđenim površinama. Uz predviđenu komunalnu uređenost i opremljenost Zona Bjeliš je u potpunosti spremna prihvatiti veći broj poduzetnika-investitora, koji bi izgradnjom vlastitih proizvodno-poslovnih objekata materijalizirali svoju poduzetničku inicijativu ili jačali i razvijali vlastite obrte ili poduzeća.

Planirana lokacija zone se nalazi manjim dijelom sjeverno i većim dijelom južno od glavne prometnice, dok je površina zone 236.500 m2.

Zona se nalazi u blizini već postojeće cestovne industrijske prometnice i željezničkog industrijskog kolosijeka. U blizini ove lokacije se gradi lučko pristanište na rijeci Savi, a planirana je i međudržavna prometnica – novi granični prijelaz sa BiH.

Zona je potpuno urbanistički razrađena i opremljena cjelokupnom komunalnom infrastrukturom potrebnom za neometano poslovanje različitih gospodarskih subjekata na njenom području.

Detaljnije informacije o zoni se nalaze u prilogu.

Poslovna zona

Zona malog gospodarstva Kolonija

POGODNOSTI I PREDNOSTI ZONE

Zona je izgrađena na zemljištu u sastavu obuhvata Gospodarsko-proizvodne zone Đuro Đaković, tj. na rubnom području ove zone – uz gradski mjesni odbor Kolonija. Gospodarska namjena ovog zemljišta je utvrđena izrađenim Generalnim urbanističkim planom grada Slavonskog Broda.

Na području planirane Zone malog gospodarstva prioritetno će moći poslovati poslovni subjekti kojima je osnovna djelatnost proizvodnja gotovih proizvoda ili polu-proizvoda.

Zona malog gospodarstva je potpuno urbanistički razrađena i opremljena suvremenom komunalnom i ostalom infrastrukturom potrebnom za nesmetano poslovanje različitih proizvodnih  gospodarskih subjekata u Zoni.

U Zoni Kolonija trenutno se nalazi jedna prazna parcela, veličine 2311 m2, ostalih 11 je popunjeno poduzetnicima.

Detaljnije informacije o zoni se nalaze u prilogu.

308-name05821-chim-eye
308-name05821-chim-eye
Poslovna zona

Grad Slavonski Brod

POGODNOSTI I PREDNOSTI ZONE

Grad Slavonski Brod nalazi se u istočnom dijelu Hrvatske, ima 59.141 stanovnika (Popis 2011). Kroz grad prolaze željeznička pruga Paneuropski Koridor X i autocesta A3 iz zapadne Europe ka Bliskom Istoku, a na rijeci Savi je cestovni most koji spaja Hrvatsku i BIH (tu je i međunarodni granični prijelaz). U gradu je smještena i carinarnica koja tvrtkama, uvelike, olakšava poslovanje vezano za uvoz i izvoz.

Kroz Brod prolazi važna autocesta Zagreb-Slavonski Brod-Beograd (A3). Brod je i druga najvažnija riječna luka u državi (u izgradnji suvremena lučka infrastruktura s predviđenim godišnjim kapacitetom od 1 500 000 tona). Prometni značaj grada sve se više raste i s početkom izgradnje nove autoceste na međunarodnom tranzitnom pravcu C5, koji će povezivati srednju Europu i Slavoniju s BiH i obalom Jadranskog mora i s čijim će dovršetkom šira prigradska zona Grada postati jedno od najvećih cestovnih čvorišta u Hrvatskoj.

Investicijski vodič Grada Slavonskog Broda

Na temelju razvojne vizije definirani su strateški ciljevi za stvaranje poticajnog poslovnog okruženja, jačanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika te unapređenje kapaciteta za podršku u poslovanju.