Novosti

Novosti

Vlada RH objavila Strategiju programa za razdoblje 2015.-2017.

Vlada Republike Hrvatske prošlog je tjedna donijela Strategiju Vladinih programa za razdoblje 2015.- 2017., u kojoj je 12 općih ciljeva, te je prihvatila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015. – 2017. Na sadržaj Strategije Vladinih programa za razdoblje 2015. – 2017. značajno su utjecala dva ključna dokumenta Europskog semestra – Nacionalni program reformi i Program konvergencije Republike Hrvatske. Strategija Vladinih programa uključuje načine ostvarenja iz navedenih ključnih reformskih mjera iz područja javnih financija, financijskog sektora, tržišta rada i konkurentnosti, ali kako je izrađena na temelju strateških planova svih ministarstva, sadrži i prioritetne aktivnosti i iz ostalih područja.

Republici Hrvatskoj su po pristupanju Europskoj uniji postali dostupni strukturni instrumenti kroz koje je moguće povući značajna novčana sredstva na projekte koji mogu biti usmjereni ispunjavanja svih općih ciljeva postavljenih ovom Strategijom. Na raspolaganju su sredstva iz sljedećih fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), Europskog socijalnog fonda (ESF), Kohezijskog fonda (CF), Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EARDF) i Europskog pomorskog i ribarskog fonda (EMFF). Sredstva za realizaciju ovih Vladinih programa planirat će se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu u okviru limita ukupnih rashoda koje utvrđuje Vlada RH. U novoj financijskoj perspektivi 2014.-2020. Hrvatska će raspolagati s ukupno 10,27 milijardi eura. Strateškim i programskim dokumentima, a ova Strategija je jedan od takvih dokumenata, utvrđuju se nacionalni razvojni ciljevi, prioritetna područja ulaganja, financijske alokacije i odgovorna tijela za upravljanje EU fondovima.
Skip to content