Novosti

Natječaji

Zaklada Kultura Nova – Program podrške 2016

Zaklada “Kultura nova” je 03. veljače 2016. godine u okviru Programa podrške 2016 objavila javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c s rokom prijave 16.03.0216.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti:

  • koje su upisane u matični registar
  • koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija
  • koje vode uredno financijsko poslovanje
  • koje su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
  • kojima nije dodijeljena podrška u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. u Programskom području 2 u onoj kategoriji u kojoj podnose prijavu
  • koje zadovoljavaju i sve druge uvjete propisane u Vodiču za prijavu na Program podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016.

Indikativni proračun za ovaj javni poziv iznosi 150.000 kn.

Opširnije

Skip to content