Novosti

Natječaji

Zelena brazda

Ministarstvo turizma provodi program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu “ZELENA BRAZDA

Ciljevi programa
* poticanje izrade i realizacije programa i projekata koji će doprinijeti razvoju, unapređenju i obogaćivanju turističke ponude na kontinentu
* povećanje sigurnosti i doživljaja pri odvijanju posebnih oblika turizma (lovnog/ribolovnog, planinskog, športsko – rekreativnog, avanturističkog i drugih posebnih oblika turizma)
* stvaranje osnovne i dodatne ponude u nerazvijenim kontinentalnim destinacijama, zaleđa Jadranske obale i unutrašnjosti otoka.

Korisnici programa mogu biti pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva OPG) koji kao predlagatelji/nositelji projekata imaju kvalitetno pripremljene/razrađene projekte kojima se ostvaruju navedeni ciljevi.

Sredstva državne potpore mogu se koristiti isključivo za sufinanciranje projekata kojima se ostvaruju navedeni ciljevi programa i to za:

* izgradnju, dogradnju, obnovu, opremanje smještajnih i drugih objekata prema Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (NN 05/08); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, NN 88/10)
* uređenje ribnjaka, parkova, staza i dr. turističke infrastrukture za posebne oblike turizma na kontinentu
* osmišljavanje programa i provođenje mjera sigurnosti vezanih za posebne oblike turizma na kontinentu (prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, NN 88/10)
* nabavku sredstava i opreme neophodnih za pružanje usluga turistima u posebnim oblicima turizma
* i druge provedbene aktivnosti na unapređenju i povezivanju posebnih oblika turizma na kontinentu.

 

Skip to content