Novosti

Novosti

Aktivnosti Razvojne agencije u protekle četiri godine

U nastavku vam donosimo kratki pregled važnijih projekata i aktivnosti u kojima je Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda bila uključena u protekle četiri godine:

”Zapošljivost unatoč invaliditetu” (”EMPLOYability despite disability” – IPA IV Fostering Effective Inclusion of the Persons with Disabilities into the Labour Market. Ciljevi projekta su bili povećanje zapošljivost osoba s invaliditetom i pomoć pri njihovom ulasku na tržište rada razvojem i provođenjem aktivnih mjera za zapošljavanje na regionalnoj razini. Neke od aktivnosti ovoga projekta su uključivali javne medijske kampanje o socijalnoj uključenosti osoba sa invaliditetom,organizacija foruma i okruglih stolova na kojima su sudjelovali poslodavci i osobe sa invaliditetom, uspostavljen je info-centar za osobe sa invaliditetom te treninzi, edukacije, tečajevi i radionice za osobe sa invaliditetom.Korisnik: Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonski Brod. Ukupna vrijednost projekta je 111.008,04 EUR-a.

Pripremljena kompletna projektna prijava i sva potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj IPA III C Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturuza projekt Novog poslovnog inkubatora (natječaj bi trebao biti raspisan do kraja trećeg mjeseca). Ciljevi projekta:Potaknuti ujednačeni lokalni razvoj Slavonskog Broda i okolice putem poboljšanja usluga poslovne podrške za poduzetnike, unapređenjem uvjeta poslovanja kao i privlačenjem novih ulaganja i stvaranjem novih radnih mjesta,izgradnja novog poslovnog inkubatora s ciljem poticanje početnika u proizvodnom i uslužnom sektoru kao što su IT sector, marketing i sl., povećanje kapaciteta novih MSP te institucija za pružanje poslovne podrške putem sveobuhvatnog programa treninga. Ukupna vrijednost projekta je 1.584.458,51 EUR.

Projekt koji je u fazi razrade je i koji je, na javnom natječaju Ministarstva regionalnog razvoja, dobio tehničku pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja je Centar izvrsnosti za obnovljive izvore energije, specijalizacija za biomasu, prvi takav centar u regiji. Ciljevi projekta:Referentni regionalni centar za biomasu– Centar izvrsnosti za biomasu postao bi referentni regionalni centar za certifikaciju proizvoda i opreme te stručnjaka u segmentu biomase. Nadalje provodili bi se postupci istraživanja i razvoja opreme i proizvoda kako bi se unaprijedila tehnologija proizvodnje i korištenja proizvoda te kasnije omogućio transfer tehnologije iz znanstvenih institucija na primjenu iste u gospodarstvu. Poticanje inovacija i poduzetništva – Imajući takav Centar izvrsnosti u Republici Hrvatskoj koja posjeduje ovlasti za certifikaciju proizvoda i opreme međunarodnim certifikatima te stručno znanje kroz razvojno-inovacijski odjel, olakšava se, u prvom redu domaćim tvrtkama i inovatorima da svoje proizvode plasiraju na tržište (domaće i međunarodno). Trenutno, najbliži takvi centri su tu Italiji i Austriji. Privlačenje ulaganja – Postojanje znanstvene institucije poput planiranog Centra pospješilo bi privlačnost regije za ulaganja u predmetnoj industriji, što bi donijelo nova znanja i tehnologije, nova radna mjesta te podiglo ugled regije kao svojevrsnog istraživačko-razvojnog centra za biomasu. Podizanje ugleda grada i županije – Zadržavanje vlastite obrazovane i privlačenje „vanjske“ obrazovane populacije. Financijski samoodrživ projekt – Namjera je da Centar, nakon što se fizički oformi i ekipira stručnjacima, nakon određenog prijelaznog perioda postane financijski samoodrživ. Projekt će se prijaviti na prvi natječaj za sredstva iz strukturnih fondova te će planirana gradnja krenuti početkom 2014. godine. Procijenjena vrijednost projekta je približno 2.000.000,00 EUR.

„How to do business the right way to resist all crises“ iDEMO Institute for Democracy.Cjelovita edukacija omogućila je veće samopouzdanje ciljane skupine te stabilniji i uspješniji start u poslovni svijet – obučeno 50 fizičkih osoba koje planiraju pokretanje biznisa; uspostavljen „Student@biznis“-centar koji okuplja ambiciozne studente i omogućava im upoznavanje poslovnog svijeta i uspostavljanje prvih poslovnih kontakata a poduzetnicima omogućava profitiranje od znanja i snalažljivosti studenata završnih godina; ojačana konkurentnost i otpornost lokalnih malih i srednjih poduzeća te obrtnika na temelju obogaćenog znanja kako poboljšati poslovne procese, kako učinkovito voditi poduzeće, kako upravljati ljudskim resursima, kako prepoznati tržišne potencijale, kako ostvariti izvozne aktivnosti, kako sudjelovati na EU-tenderima, kako se koristiti suvremenom informatičkom tehnologijom itd – kroz seminare educirano 50-tak predstavnika poduzeća i obrta početnika te poduzeća i obrta u rastu i razvoju. Ukupna vrijednost projekta je 30.000 USD.

„By playing to speaking”-IPA IV „Integration of disadvantaged groups in regular education system“. Projekt je dosada prošao sve faze evaluacije. Konačni rezultati se očekuju tijekom ožujka ove godine. Ciljevi projekta: poboljšati kvalitetu predškolskog odgoja djeci s teškoćama jezično-govorne komunikacije (TJGK), povećati opseg usluga namijenjenih djeci predškolske dobi s TJGK; poboljšati jezično-govorne sposobnosti i predčitačke vještine kod djece s TJGK; povećati broj odgojitelja educiranih o vrstama poremećaja jezično-govorne komunikacije u predškolskoj dobi. Korisnik: Dječji vrtići „Ivana Brlić-Mažuranić“, Ukupna vrijednost projekta je 218.748,39 EUR.

Pripremljena kompletna projektna prijava i sva potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj IPA CBC za tri projekta(natječaj bi trebao biti raspisan do kraja trećeg mjeseca): „Fostering the development of the economy in cross-border area by knowledge based capacity building of SME’s and business support institutions” – 262.393,00 EUR, „Let’s go on a journey through Middle Ages and Baroque” – 385.118,88 EUR, „Joint action for the implementation of renewable energy sources” – 420.011,79 EUR

Prijava projekta „Social enterprise (S-S-E) Fostering independency of persons with disabilities by social entrepreneurship & deinstitutionalisation of social welfare services“ na IPA IV Broadening the Network of Social Services in the Community – (Phase II). Korisnik Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonski Brod. Ukupna vrijednost projekta je 110.000,00 EUR-a.

Tijekom gotovo pet godina svog djelovanja Razvojna agencije je pomogla velikom broju obrtnika i poduzetnika pri savjetovanju i pružanju stručne pomoći pri njihovim zahtjevima i potrebama, od informiranja o njihovim pravima i mogućnostima pri ostvarivanju subvencija i koristi koje ima pružaju Ministarstva, podrška kod izrade i prijave tih projekata te koordinaciji i savjetovanja oko funkcioniranja njihovih tvrtki. Također izrađeno je na desetke poslovnih planova i investicijskih studija poduzetnicima i obrtnicima.

Preko stotinu udruga, poduzeća, obrtnika, ustanova iz različitih područja koje rade u gradu Slavonskom Brodu i okolici dobilo je u Razvojnoj agenciji potrebnu pomoć pri prijavi i provedbi svojih programa i projekata na različite natječaje domaćih fondova i sredstava Ministarstava.

Razvojna agencija je i specijalizirana za praćenje svih oblika natječaja koji se pojave tokom godine te svaku novu informaciju prosljeđuje onima kojima je natječaj namijenjen.

Neke od aktivnosti Agencije su i privlačenje potencijalnih investitora u Slavonski Brod. Pošto su protekle godine bile gospodarski veoma teške godine, kako u RH tako i u svijetu, dio onih zainteresiranih za ulaganje u Slavonski Brod je slijedom krize odustao od svojih namjera i ostavio takva ulaganja za neka bolja vremena. Razvojna agencija kontinuirano prati događanja u ovom području, prati poteze zainteresiranih velikih međunarodnih tvrtki za ulaganjima u Hrvatsku, trendove u ulagačkom sektoru i prilagodbu hrvatskih zakona potrebama međunarodnih i domaćih investitora. Isto tako, kontinuirano se šalju otvorene ponude takvim potencijalnim ulagačima sa svim informacijama koje bi kod njih mogle stvoriti interes za ulaganjem u Slavonski Brod kao što su trenutno stanje gospodarstva, investicijski potencijali, kulturno naslijeđe, turistički potencijali te ostale konkurentne prednosti Slavonskog Broda u odnosu na gradove u okruženju. Posebno je zanimljiv geostrateški i prometni položaj grada Slavonskog Broda koji se nalazi na sjecištu različitih europskih prometnih koridora. Slijedom tih otvorenih ponuda i kontakata, mnogo zainteresiranih međunarodnih tvrtki i pojedinaca došlo je u Slavonski Brod sa ciljem da pobliže upoznaju grad i uvjere se u njegove potencijale. Neki od većih problema pri realizaciji ovakvih projekata su strogi hrvatski zakoni koji ne idu na ruku investitorima, puno informacija o stanju korupcije u Republici Hrvatskoj koje kruže u međunarodnim krugovima, čekanje da Hrvatska uđe u Europsku uniju te najviše sadašnja globalna gospodarska kriza. Razvojna agencija će nastaviti ove aktivnosti i dalje u nadi da će se uz gospodarski oporavak te skori ulazak Hrvatske u EU i realizirati neki od projekata koji su zanimljivi investitorima.Rezultati privlačenja investitora u Slavonski Brod bi zasigurno bili veći da je Gospodarsko-proizvodna zona Bjeliš u funkciji (zastoj na uređivanju Zone je nastao zbog toga što je trgovačko društvo koje je sa Gradom Slavonskim Brodom zaključilo ugovor za izvođenje kompletnih radova na izgradnji infrastrukture Gospodarsko-proizvodne zone Bjeliš završilo u blokadi te Grad Slavonski Brod mora ponovno raspisati Javni natječaj za novog izvođača radova). U sklopu privlačenja investitoraizrađen je DVD film u visokoj rezoluciji o Slavonskom Brodu na nekoliko jezika, namijenjen promociji Grada Slavonskog Broda pri aktivnostima traženja potencijalnih investitorima. Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda je također izradila Investicijski vodič Slavonskog Broda kao potpora pri aktivnostima traženja potencijalnih investitora. Dokument je izrađen na engleskom i hrvatskom jeziku.

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. bila je aktivan član radne skupine za izradu Programa certificiranja regija za ulaganja (ICPR) Brodsko-Posavske županije. Njegova realizacija sastavni je dio projekta „Razvoj investicijskog okruženja“ koji se financira korištenjem pretpristupne pomoći EU – IPA komponenta IIIc i koji je s provedbom završio 30.09.2012.Program je osmišljen kako bi unaprijedio potencijale 20 hrvatskih županija za privlačenje inozemnih izravnih ulaganja u cilju poticanja gospodarskog razvoja te promicanja prednosti investiranja u Hrvatsku međunarodnim kompanijama koje traže lokacije za ulaganja u Europi.

Izrada Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda za 2012.-2020., jednoglasno usvojenog na sjednici Gradskog vijeća 09.07.2012. Strateški plan cilja na poticanje poduzetništva i investicija u Slavonskom Brodu te predstavlja ključni gospodarski dokument grada Slavonskog Broda u kojem su prikazane razvojne potrebe grada i postavljen okvir razvoja gospodarstva. Svrha strategije je lakše donošenje odluka o ulaganjima u društveno-gospodarski razvoj u skladu s dugoročnim ciljevima i ambicijama.

Organizacija „Poduzetničke akademije“ – ciklusa od osam edukacija za poduzetnike, obrtnike,potencijalne poduzetnike i studente s ciljem jačanja kapaciteta malih i srednjih poduzeća i obrtnika u svrhu povećanja njihove konkurentnosti na tržištu, povećanja stabilnosti poslovanja i otpornosti na vanjske izazove i ekonomske krize. Edukaciju je prošlo 30-tak polaznika.

Razvojna agencija je, uz Grad Slavonski Brod i Turističku zajednicu grada Slavonskog Broda, suosnivač klastera „Slavonska košarica“ koji trenutno okupljagotovo 100 članova i danas je najveći turistički klaster u Hrvatskoj. Svrha ovog klastera jeokupiti slavonske proizvođače i povezivati ih s turističkim poduzetnicima na moru kojima je potreban kvalitetan slavonski proizvod. U osnivanje klasterase krenulo iz razloga približavanja članstva u EU, a s ciljem da proizvođači zajednički budu spremni izaći prvo na hrvatsko, a potom i na europsko tržište.

Razvojna agencija aktivni je član Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala u okviru projekta „Radne sposobnosti – izvor znanja“ financiranim IPA-projektom“. Ovaj je projekt jedan od projekata odobrenih u okviru grant-sheme Lokalna partnerstva za zapošljavanje-faza 3 (IPA IV Komponenta razvoj ljudskih potencijala).

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. bila je aktivan članŽupanijske razvojne strategije Brodsko-posavske županije koja predstavlja temeljni dokument gospodarsko-društvenograzvojaBrodsko-posavske županije od dana njegovog usvajanja od strane Županijske skupštine 2011. godine do kraja 2013. godine. Izrada Strategije je proces u kojem su se utvrdili dugoročni ciljevi Županije, usklađeni sa specifičnim ciljevima budućih performansi gospodarskog i društvenog razvoja Županije.

Organizacija1.InnetForum-a – foruma inovacija i novih tehnologija u Slavonskom Brodu, za ciljanu skupinu: inovatori, poduzetnici, poduzetnici početnici. Organizacijom ovog foruma Razvojna agencija se odlučila aktivno uključiti u promicanje inovacija i novih tehnologija te potaknuti na razmišljanje obrtnike, poduzetnike, znanstvenike, ali i građane o važnosti inovacija i uvođenja domišljatih i novih tehnologija jer je danas više nego ikad očito da je u umreženom svijetu velike konkurencije to jedini način da se bude konkurentan. Tome u prilog su išle brojne aktualne i relevantne teme iz područja obnovljivih izvora energije, inovatorstva i novih tehnologija koje su seza vrijeme trajanja foruma izmjenjivale u konferencijskom dijelu programa.U dva dana na InnetForum-u je predavalo 16 predavača, znanstvenika i stručnjaka, izlagalo je 30 izlagača te ga je posjetilo preko 500 posjetitelja.

Organizacija 13.-17. Katarinskog sajma obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva s ciljem poticanja gospodarske interakcije i jačanja gospodarskih aktivnosti. Tijekomgodina ovo je okupljanje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izraslo u jedan od brendova grada Slavonskog Broda te je i u ova teška vremena Katarinski sajam održao visoku razinu prošlih godina, pa se tako na prošlogodišnjem, 17. Katarinskom na sajmu predstavilo oko 230 izlagača, uglavnom domaćih proizvođača, što se u vremenu sveopće ekonomske krize može smatrati velikim uspjehom. Izlagači su došli iz svih krajeva RH, a sve slavonske županije bile su zastupljene sa svojim izlagačima. Sajam je posjetilo oko 25.000 posjetitelja.

Razvojna agencija je u protekle četiri godine organizirala i održala pedesetak seminara i edukacija za poduzetnike, obrtnike, udruge, ustanove na kojima je bilo blizu tisuću polaznika.

Ostali projekti (iznad 100.000 kn)

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi -Život je lijep na adresi prebivališta – Udruga slijepih Brodsko-posavske županije – 210.000,00 kn
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi -Udruga – naš drugi dom – Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonski Brod – 540.000,00 kn
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi -Prevencija institucionalizacije i povećanje kvalitete života osoba s oštećenjem sluha – Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška – 520.000,00 kn
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi -Naši čarobni sati – Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška – 138.663,00 kn
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti – Nismo sami, i to smo mi -Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška – 132.231,00 kn.
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – „Klub Regoč – Socijalizacija i integracija osoba s mentalnom retardacijom“ – Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod, Klub Regoč – 514.160,00 kn
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi -Naša djeca – Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška – 138.000,00 kn
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – Razvojne agencije i poduzetnički centri – Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda – 137.000,00 kn
Ministarstvo poduzetništva – Poduzetničke potporne institucije – Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda – 127.500,00 kn
Ministarstvo poduzetništva – Obrazovanje za poduzetništvo – Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda – 143.600,00 kn

Održan seminar “Socijalne mreže”

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda uz potporu Ministarstva poduzetništva i obrta organizirala je seminar na temu “Socijalne mreže”. Seminar je bio namijenjen poduzetnicima, obrtnicima, članovima uprave, marketinškom, prodajnom i IT osoblju tvrtki koje žele Facebook iskoristiti za branding, direktnu komunikaciju s potencijalnim i postojećim kupcima, istraživanje tržišta, prodaju putem web.

Cilj seminara bio je sticanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz područja organizacije kampanje i komuniciranja na društevnim mrežama, a na jednom mjestu pružio je pregled ključnih elemenata i alata potrebnih za izradu strategije za upotrebu društvenih mreža u kampanji.

Dvadeset i dvoje sudionika seminara je kroz predavanja i interaktivne radionice kroz praktične primjere razvijalo vještine potrebne za uspješnu provođenje on line kampanje.

Predavač je g. Silvio Baričević, voditelj marketinga u tvrtki PROSOFT d.o.o. iz Slavonskog Broda

Skip to content