podrška razvoju

inovacija i inovativnih rješenja

inovativna rješenja

Ulaganja u istraživanja i razvoj ključna su za razvoj svih gospodarskih grana

Visok stupanj inovativnosti i diferencijacija osiguravaju visoku profitabilnost i povratak ulaganja, pri čemu je ključno da se inovativna otkrića i ideje pretvore u uspješne komercijalne proizvode.

Prema podacima Eurostata, zemlje članice Europske unije na istraživanje i razvoj (R&D)  ulažu nešto više od 2 posto BDP-a. U svrhu stimuliranja konkurentnosti u EU, jedan od pet ciljeva strategije Europa 2020. jest da se postotak ulaganja u istraživanja i razvoj podigne na 3 posto BDP-a do 2020. godine.

U Hrvatskoj gotovo 50% ulaganja u istraživanje i razvoj dolazi iz privatnog sektora koji ulaganja u proizvodnju i komercijalizaciju svojih proizvoda mogu financirati povoljnim HBOR-ovim kreditima.

Cilj je povećati broj i kvalitetu novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja.

  • Razvoj javnog sektora

    Platforma za razvoj javnog sektora omogućava učinkovito razvojno upravljanje institucija javnog sektora poput ministarstava, državnih i regionalnih razvojnih agencija, jedinica regionalne i lokalne uprave…

  • Razvoj poduzetništva

    Platforma za razvoj poduzetništva prepoznaje potencijale i mogućnosti razvoja pojedinog poduzetnika te omogućava rast konkurentnosti poduzetnika kroz postupno uvođenje inovacija u procese, proizvode i usluge subjekta.

  • Projekti

    Intenzivno sudjelujemo na provedbi kompleksnih projekata koristeći vlastite kapacitete te povezujući klijente i ostale dionike i stručnjake te kreiramo prepoznatljivost projekata dobre prakse. Otvoreni smo za suradnju s partnerima iz drugih tvrtki i institucija.