Novosti

Natječaji

Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih

Europska zaklada za mlade objavila je natječaj s rokovima prijave 1. travnja, 1. listopada 2014. i 1. listopada 2015.

Europska zaklada za mlade, koju je osnovalo Vijeće Europe, ima za cilj potporu za aktivnosti mladih na EU nivou, potičući suradnju među mladima u sljedećim područjima: promocija mira, razumijevanja i suradnje u duhu poštivanja ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti.
Natječaj je otvoren za lokalne, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije i mreže usmjerene na rad s mladima iz Vijeća Europe državama članicama.

Prijave su isključivo internetskim putem, a organizacije koje do sada nisu sudjelovale u natječajima Zaklade mogu poslati zahtjev ovdje.

Više informacija o natječaju ovdje.

uzuvrh.hr
Skip to content