Novosti

Natječaji

Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0

Cilj ovog Poziva za iskaz interesa za uključivanje u Razvojnu suradnju otvorenih platformi organizacija civilnoga društva u okviru Tematskog fonda “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0” je stvoriti novi, inovativni, demokratski model ulaganja u demokratizaciju društva kojim se stvara održivost i povećava društveni utjecaj organizacija civilnoga društva. Tematski fond Demokratizacija 2.0 otvoren je u početnom razdoblju, a na temelju iskazanih potreba u dokumentu o novim potrebama i izazovima razvoja civilnoga društva (poveznica) za sljedeća područja u okviru ovog Poziva:

1. Sudioničko upravljanje infrastrukturom, institucijama, javnim dobrima i drugim javnim resursima
2. Širenje područja suradnje
3. Dobra-solidarna ekonomija
4. Regionalna suradnja i suradnja na europskoj razini

Pored navedenih područja Tematski fond Demokratizacija 2.0 će u 2015. godini biti otvoren i za ulaganje u: (1) razvoj filantropije i zakladništva kroz posebni Poziv za iskaz interesa za Forum zaklada u Republici Hrvatskoj; (2) razvoj suradnje među zemljama Unije za Mediteran kroz Program KEEP u okviru aktivnosti Hrvatske mreže za suradnju na Mediteranu i mrežu nacionalnih mreža civilnoga društva pri Zakladi Anna Lindh.

Platforme kojima će se odobriti podrška iz Tematskog fonda Demokratizacija 2.0 ostvaruju je na rok od 3 godine s tim da će se sporazum o Razvojnoj suradnji zaključiti na rok od godine dana s mogućnošću daljnjeg produženja. Odobreni iznos po ovom Pozivu namijenjen je djelovanju platforme u jednoj godini. Odobreni iznos u prvoj godini djelovanja platforme moguće je povećati u idućim godinama i to najviše do 20% i pod pretpostavkom da će se broj aktivnosti i organizacija u platformi povećati ili će se izazovi usložiti te da će djelovanje platforme imati mjerljive učinke pozitivnih društvenih promjena u prethodnom razdoblju.
Najniži godišnji iznos sredstava koji se može odobriti:

* platformi na inicijalnoj razini je Kn 200.000,00
* razvijenoj platformi Kn 500.000,00.

Najviši iznos sredstava po pojedinoj platformi utvrdit će se nakon postupka procjene i razgovora sa platformama koje će ući u uži izbor nakon procjene, vodeći pri tom računa o ukupnom iznosu sredstava u Tematskom fondu Demokratizacija 2.0 koji je odobren za trogodišnje razdoblje te uravnoteženoj podršci po područjima obuhvaćenih ovim Pozivom.

Skip to content