Novosti

Novosti

E-savjetovanje – “Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada”

Tema savjetovanja je: Nacrt ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4078

Opis savjetovanja: Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva provodi se u sklopu investicijskog prioriteta 9.iv: „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9.iv.2.: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje. U okviru ove operacije izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina kroz pružanje inovativnih socijalnih usluga u obliku posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih skupina za veću zapošljivost. U suradnji s poslodavcima moguće je definirati obrazovne sadržaje koji će biti aktualni i izravno povezani s potrebama na tržištu rada, što će ojačati sektor kvalitetnim kadrovima, a ranjive skupine učiniti lakše zapošljivim i konkurentnijim. U svrhu adekvatne provedbe posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih skupina, potrebno je osposobiti i kadar koji će takve programe provoditi. Ovom se operacijom šire mogućnosti usavršavanja i jačanja stručnih i pedagoških kompetencija predavača i mentora te se potiče inovativni pristup koji na nov ili poboljšan način rješava problem obrazovanja i osposobljavanja ranjivih skupina za potrebe tržišta rada u sektoru turizma i ugostiteljstva te potiče njihovu socijalnu uključenost. Uzevši u obzir zahtjeve za povećanjem broja zaposlenih u turističkim djelatnostima i činjenicu da je velik dio populacije u RH u riziku od siromaštva upravo zbog nedovoljnog sudjelovanja na tržištu rada i neposjedovanja novih znanja i vještina, sektor turizma i ugostiteljstva pruža mogućnost kvalitetnog socijalnog uključivanja navedenih skupina.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.10.2016.

Ministarstvo turizma

Skip to content