Novosti

Novosti

Europski portal investicijskih projekata

Europski portal investicijskih projekata (EIPP) predstavlja portal za pružanje usluga koje doprinose ravnomjernom funkcioniranju tržišta investicija, pružajući informacije o mogućnostima za investicije na području cijele Europske unije. Očekuje se da će portal započeti s radom početkom 2016. godine. Portal će omogućiti promotorima projekata s područja Europske unije da dođu do potencijalnih investitora iz cijelog svijeta i dati pristup velikom broju investicijskih i savjetničkih usluga koje mogu pomoći pri strukturiranju i financiranju projekta. Kako bi bio objavljen na portalu, projekt mora biti:
  • Vrijedan najmanje 10 milijuna EUR,
  • Predviđen početak projekta unutar razdoblja od tri godine od prijave na EIPP,
  • Promovira ga javna ili privatna pravna osoba čije je sjedište na području države članice EU,
  • Projekt je u skladu sa svom relevantnom nacionalnom i EU pravnom regulativom.

Više o portalu

europski-fondovi.eu

Skip to content