Novosti

Natječaji

Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije

Vijeće GONG-a objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade “Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije” u 2011. godini.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu nagrade “Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije” imaju pojedinci/ke, udruge, institucije i ostale organizacije.

Nagrada se dodjeljuje pojedincu/pojedinki, udruzi građana, inicijativi građana ili drugoj organizaciji koja je ostvarila značajan doprinos razvoju demokracije i/ili građanskom aktivizmu u Republici Hrvatskoj. Nagrada se dodjeljuje sa ciljem motiviranja građana i građanki, organizacija iz javnog i privatnog, profitnog i neprofitnog sektora za jači angažman na promociji, poticanju i razvoju demokracije i građanskog aktivizma.

Nagrada se sastoji od povelje, skulpture i novčanog iznosa od 10.000 kuna. Nagrada će u 2011. godini biti dodijeljena tijekom mjeseca lipnja u Zagrebu.

Prijedlog za dodjelu nagrade podnosi se u pismenom obliku. Pisani prijedlog obavezno sadrži podatke o predlagatelju te sljedeće podatke o osobi ili organizaciji koju se predlaže za nagradu:

* opis aktivnosti i doprinosa kandidata ili organizacije na kojima se kandidatura zasniva
* opis šireg značaja i utjecaja tih aktivnosti na razvoj demokracije i građanski aktivizam
* ukoliko je dostupna, popratnu dokumentaciju koja potkrepljuje navode kandidature (npr. životopis, profil organizacije, publikacije i sl.).

Na traženje Povjerenstva za dodjelu nagrade, predlagatelj je dužan dostaviti i dodatne informacije o projektu, inicijativi ili aktivnosti.

Prijedlozi koji nisu podnijeti u skladu s navedenim, neće se razmatrati.

Prijedlozi da dodjelu nagrade “Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije”, s pisanim obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom, podnose se zaključno do 16. svibnja 2011., neposredno u ured GONG-a ili preporučenom pošiljkom na adresu: GONG, Povjerenstvo za dodjelu nagrade “Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije”, Trg bana Jelačića 15/IV, Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za dodjelu nagrade Gong”.

 

Skip to content