Novosti

Natječaji

Građenje reciklažnih dvorišta

Fond:Kohezijski fond

Operativni program:Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja:Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Nadležno tijelo:Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Područje:zaštita prirode i okoliša

Prijavitelji:jedinice lokalne samouprave

Sažetak: Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.
Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Opširnije

Skip to content