Novosti

Novosti

Helping

Naziv projekta:
mt_ignore
„Helping“ – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu
Korisnik:
Grad Slavonski Brod
Partneri u projektu:
Osnovna škola Antun Mihanović
Osnovna škola Bogoslav Šulek
Osnovna škola Dragutin Tadijanović
Osnovna škola Đuro Pilar
Osnovna škola Hugo Badalić
Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić
Osnovna škola Milan Amruš
Osnovna škola Vladimir Nazor
Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.
Kratki opis projekta:
Provedbom projekta „Helping“ – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu i kroz angažman 25 pomoćnika u nastavi osiguravaju se uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća, socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje za 26 učenika s značajnim teškoćama u razvoju za vrijeme njihovog obrazovanja u 8 osnovnih škola u Sl. Brodu u školskoj godini 2015/2016. „Helping“ – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu provodi se u okviru instrumenta »Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, UP.03.2.1.01« u kojemu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nastupa u ulozi posredničkog tijela prve razine, a Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u ulozi provoditelja poziva na dostavu projektnih prijedloga. Ovaj instrument provodi se u okviru prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3 Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1 Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.
Cilj:
Osigurati uvjete za poboljšanje obrazovnih postignuća, socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje za 26 učenika s značajnim teškoćama u razvoju za vrijeme njihovog obrazovanja u 8 osnovnih škola u Slavonskom Brodu u školskoj godini 2015/2016 kroz angažman pomoćnika u nastavi
Očekivani rezultati projekta:
1. 26 učenika s značajnim teškoćama uključeni u osnovnoškolske odgojno-obrazovne programe – uvođenjem pomoćnika u nastavi doprinosi se potpunoj integraciji djece s razvojnim teškoćama s obzirom da se potiče stjecanje znanja i kompetencija potrebnih za zapošljavanje, društvenu uključenost te osobno ostvarenje sukladno sposobnostima i mogućnostima ove djece
2. 25 osoba angažirane kao pomoćnici u nastavi – zapošljavanjem ugovorom o radu pomoćnici stjecaju radni staž te iskustvo u kontaktu i suradnji s osobama s invaliditetom i djecom općenito
Ukupna vrijednost projekta:
1.199.021,67 kn
Iznos koji sufinancira:
1.100.821,80 kn
Razdoblje provedbe projekta:
21.8.2015. – 20.8.2016.
Kontakt osobe za više informacija:
Dubravka Marković, prof., e-mail: dubravka.markovic@slavonski-brod.hr
Anita Vačić, mag.oec., e-mail: anita.vacic@ra-sb.hr
Napomena:
„Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Slavonskog Broda.“
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

mt_ignore
Europska unija
Zajedno do fondova EU

mt_ignore mt_ignore
mt_ignore
Posredničko tijelo razine I
mt_ignore
Posredničko tijelo razine II
Nositelj projekta

mt_ignore
Grad Slavonski Brod

Partner u pripremi i provedbi projekta
mt_ignore
Skip to content