Novosti

Natječaji

HEP – Natječaj za dodjelu donacija u 2016. godini.

Hrvatska elektroprivreda d.d. objavljuje Natječaj za dodjelu donacija u 2016. godini.

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

  • mladi,
  • umjetnost i kulturna baština,
  • okoliš,
  • znanost i društvo,
  • humanitarno djelovanje.

Prihvatljivi prijavitelji su: Organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i dr.) te Ustanove sa sjedištem u RH (vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode i dr.).

Važno je naglasiti da prijavitelji moraju imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta, da nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede, da uredno ispunjavanjui obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreze i drugih davanja prema državnom proračunu. Također, protiv prijavitelja se ne smije voditi nikakav kazneni postupak i moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti/aktivnosti koje su predmet financiranja.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna,. Najmanji iznos odobrenih sredstava po projektu iznosi 2.000,00 kuna, a najviši 35.000,00 kuna.

Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dosupna na službenim stranicama HEP-a. Vrijeme trajanja natječaja je od 4. travnja do 3. svibnja 2016. godine.

Sve ostale informacije vezane za predmetni natječaj možete pronaći ovdje

hep.hr

Skip to content