Novosti

Novosti

HKI projekt

Što je HKI?

Projekt Hrvatski Kvocijent Inovativnosti – HKI –  pokrenule su 2011. godine savjetnička tvrtka Sense Consulting, poslovni tjednik Lider i Veleučilište VERN’. Projekt se sastoji od istraživanja inovacijskog kapaciteta u hrvatskim tvrtkama i dodjele priznanja tvrtkama koje su lideri u implementaciji inovacija.

Glavni ciljevi HKI projekta:

* Podizanje svijesti javnosti o važnosti ulaganja u inovacijske kapacitete tvrtke radi jačanja konkurentnosti.
* Procjena inovacijskog kapaciteta malih, srednjih i velikih hrvatskih tvrtki iz raznih sektora gospodarstva.
* Rangiranje hrvatskih tvrtki koje sudjeluju u istraživanju na temelju njihovih inovacijskih kapaciteta, po kategorijama malih, srednjih i velikih tvrtki.
* Izrada preporuka za poboljšanje inovacijskih kapaciteta na razini tvrtke i na razini cjelokupnog gospodarstva.

Koje su koristi za tvrtke?

Tvrtke koje ispune upitnik na točan i potpun način po završetku projekta dobit će personalizirani izvještaj koji će sadržavati uvid u:

* Smjernice za preispitivanje svojih inovacijskih aktivnosti.
* Stanje inovacijskog kapaciteta tvrtke u usporedbi s vrijednostima drugih hrvatskih tvrtki slične veličine.
* Mišljenje i smjernice grupe stručnjaka s područja razvoja inovacijskih kapaciteta.
* Identifikaciju potencijala i područja za poboljšanje.

Koje su koristi za gospodarstvo?

Analiza rezultata provedene HKI ankete pruža dodatne koristi:

* Nudi cjeloviti pregled stanja inovacijskih kapaciteta gospodarstva.
* Pruža informacije o razini svijesti hrvatskih tvrtki vezanih uz shvaćanje važnosti razvijenosti inovacijskih kapaciteta.
* Sadrži mišljenja i smjernice stručnjaka u poljima relevantnim za primjenu inovacija u tvrtkama i gospodarstvu.

Što je potrebno za sudjelovanje u dodjeli priznanja?

Točnim i potpunim ispunjavanjem standardiziranog HKI upitnika, izravno sudjelujete u nominaciji za osvajanje HKI priznanja. Ova priznanja se dodjeljuju tvrtkama s najvišim kvocijentom inovativnosti u tri kategorije – male, srednje i velike tvrtke.

Opširnije

Skip to content