Novosti

Novosti

Informativna radionica za poziv „Umjetnost i kultura 54+“

Ministarstvo kulture organizira 14. lipnja 2017. godine u prostorijama hotela Osijek u Osijeku, besplatnu informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje povodom objave otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura 54+“. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

Projekte mogu prijaviti – samostalno ili u partnerstvu – umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade te zadruge koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost, ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi partneri su umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti i/ili u području socijalne djelatnosti, zaklade te zadruge koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu socijalnu i/ili kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost, ustanove u kulturi, ustanove iz sustava visokog obrazovanja upisane u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova. Indikativni iznos financijske omotnice poziva jest 20.000.000,00 HRK, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a), dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Kako bi informiralo potencijalne prijavitelje o ciljevima poziva i načinu podnošenja projektnog prijedloga, Ministarstvo kulture u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva organizira informativne radionice u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu. Za prijavu na informativnu radionicu potrebno je ispuniti obrazac dostupan na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr te ga poslati na e-mail esf-prijava@min-kulture.hr.

Preporuča se potencijalnim prijaviteljima da prije dolaska na radionicu prouče informacije o natječaju i natječajnu dokumentaciju dostupnu na navedenim stranicama.

Skip to content