Novosti

Natječaji

ITF – Poziv za prijavu projekata za 2013. godinu

Radna skupina za međunarodnu suradnju u području obrazovanja, sjećanja i istraživanja o Holokaustu (Task Force for International Co-operation on Holocaust Education, Remembrance an Research – ITF) raspisala je poziv za prijavu projekata za 2013. godinu.

Prije pisanja prijedloga projekta obavezno pročitati dokumente “Grant Programme Guidelines” i “Checklist for Potential Applicants” koji se nalaze također na gore navedenim mrežnim stranicama.

Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, a korisnici se moraju registrirati kako bi mogli ispuniti i predati prijedlog projekta.

Poveznica za registraciju korisnika.

Rok za prijavu projekata je 31. siječnja 2013. godine.

Tajništvo ITF-a odgovorit će na sve upite zainteresiranih predlagatelja projekta, tijekom cijelog prijavnog razdoblja na adresiinfo@holocaust-taskforce.org.

Skip to content