Novosti

Natječaji

Jačanje kapaciteta u području mladih 2015. – 2. krug

Ovaj poziv na dostavu projektnih prijedloga financira se iz europskog programa Erasmus + za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport.

Ciljevi poziva:

* Promicati suradnju i razmjenu u području mladih između programskih zemalja i zemalja partnera iz različitih krajeva svijeta u poboljšavanju kvalitete i priznavanje rada s mladima,
* Neformalno učenje i volontiranje u zemljama partnerima i poboljšanje sinergije i komplementarnosti s drugim obrazovnim sustavima, Tržište rada i društvo poticati na razvoj, testiranje i pokretanje programa neformalnog učenja mobilnosti na regionalnoj razini,
* Promicanje transnacionalnog neformalnog učenja mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja s ciljem poboljšanja razine kompetencija sudionika i poticanje njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu.

Prihvatljive aktivnosti:

* Aktivnosti kojima se potiče dijalog politike, suradnja, umrežavanje i razmjena prakse u području mladih, kao što su konferencije, radionice i sastanci,
* Velika događanja za mlade (najduže trajanje 2 dana),
* Kampanje informiranja i podizanja svijesti,
* Razvoj alata za informiranje, komunikaciju i medije,
* Razvoj metoda, alata i materijala za rad s mladima, te kurikuluma za rad a mladima, modula za osposobljavanje i dokumentacijskih instrumenata, kao što je Youthpass,
* Stvaranje novih načina rada s mladima i pružanje osposobljavanja i potpore, posebno putem otvorenih i fleksibilnih materijala za učenje, virtualne suradnje i otvorenih obrazovnih sadržaja (OER).

Rok za prijavu je 2. rujan 2015.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

Skip to content