Novosti

Natječaji

Javni natječaj HBOR-a za dodjelu donacija u 2017. godini

Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavila je natječaj za dodjelu donacija u 2017. godini, sredstva su namijenjena projektima koji povećavaju zapošljivost teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina.

Financirat će se projekti koji pripadnicima ciljnih skupina pružaju mogućnost stjecanja potrebnih i/ili dodatnih neformalnih kompetencija, znanja i vještina potrebnih za usklađivanje s potrebama na tržištu rada.

Organizacija civilnog društva koja prijavljuje projekt obvezna je po završetku izobrazbe korisnicima izdati svjedodžbu/diplomu koja će služiti kao potvrda završetka izobrazbe. Uvjet Natječaja nije da kompetencije, znanja i vještine koje se stječu provedbom projekta mogu biti upisane u radnu knjižicu.

Najviši iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, što je ujedno i najviši iznos koji se smije zatražiti u prijavi projekta.

Najniži iznos donacije po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

Rok u kojemu se podnose prijave traje od objave Natječaja do 19. lipnja 2017. koji je ujedno i završetak trajanja Natječaja.

Opširnije

Skip to content