Novosti

Natječaji

Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu

Agencija za plaćanja objavila je novi Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu. Ovom mjerom financiraju se projekti primijenjenih istraživanja u pčelarstvu.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju znanstveno-istraživačke institucije.

Prihvatljivi troškovi su oni koji nastanu u razdoblju od odobrenja projekta do 31. srpnja 2017. godine, a u cijelosti su potrebni za izvođenje projekta i evidentirani u poslovnim knjigama koje se vode tijekom razdoblja trajanja projekta. Znanstveno-istraživačka institucija je obvezna dovršiti projekt i dostaviti Agenciji za plaćanja Zahtjev za isplatu sredstava do 31. srpnja 2017. godine.

Prijava se dostavlja u jednom primjerku isključivo u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva napisanom na poleđini, isključivo preporučenom poštom s povratnicom s točno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta i sekunda) slanja na adresu ili osobno na prijemnom odjelu (pisarnica) Agencije.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog natječaja za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u  pčelarstvu na internetskoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Opširnije

Skip to content