Novosti

Natječaji

Javni poziv Ministarstva gospodarstva

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela potpore Ministarstva gospodarstva za aktivnost A1 Potpore za energetsku učinkovitost – Pomoći unutar općeg proračuna. Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno proračunskim korisnicima JLP(R)S-e potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi:

* Ojačati energetsku učinkovitost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju
* Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom
* Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete
* Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije

Prihvatljivi prijavitelji:

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, općinama, gradovima i županijama, kao i njihovim proračunskim korisnicima, čije financijske planove konsolidiraju nadležni proračuni JLP(R)S-e, a koji su navedeni u Registru proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

* Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije
* Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom
* Priprema projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova
* Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije
* Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
* Marketinške aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Najveći iznos potpore može iznositi 200.000,00 kuna. Od ukupno prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 75% prihvatljivih troškova. Dodijeljena sredstva predstavljat će iznos od 75% sredstava koje će podnositelj prijave morati opravdati u 100% iznosu.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava.

Skip to content