Novosti

Natječaji

Javni poziv – Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, ovim putem objavljuje JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata sredstvima – Potpore inovacijskom procesu – Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM.

Program II osigurava početno financiranje novoosnovanih poduzeća ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim mikro, malim i srednjim poduzećima. Programom se financiraju inovativni tehnološki pretkomercijalni projekti s ciljem da se:

* podrži razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća koja se temelje na znanju;
* postojećim korisnicima omogući jednostavniji put ka komercijalizaciji rezultata razvoja inovacije;
* podigne konkurentnost domaćih poduzeća i proizvoda,  te osiguraju  uvjeti potrebni za uspješan prijenos znanja;
* osigura zaliha projekata te održivo povećanje broja natjecatelja budućih korisnika Strukturnih fondova EU.

Kroz Program će se financirati aktivnosti specifično vezane uz istraživačko-razvojne aktivnosti koje će rezultirati novim inovativnim proizvodom ili uslugom spremnom za izlazak na tržište.

Program je namijenjen
A) Fizičkim osobama koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo. Ozbiljnu nakanu  pokretanja poduzetničkog projekta Natjecatelji koji su fizičke osobe dokazuju potpisanom izjavom u kojoj potvrđuju da su upoznati s uvjetima Programa koji nalažu da prijavom projekta za financiranje u okviru Programa prihvaćaju obvezu osnivanja trgovačkog društva – kao preduvjet sklapanja Ugovora o financiranju ukoliko u postupku evaluacije projekt bude odabran za financiranje.

B) Poduzetnicima (trgovačkim društvima) koji spadaju u jednu od tri kategorije: mikro, mali ili srednji poduzetnik, registrirani su u RH, nemaju dugova po osnovi javnih davanja i posluju pozitivno s registriranom dobiti i plaćenim porezom na dobit.

Početak zaprimanja pretprijava: 16. veljače 2015. godine
Rok za dostavu pretprijave (Faza 1): 01. travnja 2015. godine
Rok za dostavu prijave (Faza 2): 01. lipnja 2015. godine

Skip to content