Novosti

Natječaji

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima.

Bespovratna sredstava putem ovog Javnog poziva dodjeljuju se neprofitnim medijima s općim ciljem jačanja njihovog kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja.

Posebni ciljevi Javnog poziva su:
– širenje informativnog opsega (broja tema) i relevantnosti sadržaja (pozadine informacija) postojećih neprofitnih medija
– osnaživanje novopokrenutih i osnivanje novih neprofitnih medija
– profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u neprofitnim medijima
– poticanje suradnje između javnih i neprofitnih medija

Sredstva dijela prihoda od igara na sreću, planirana na poziciji “A 781 008 – neprofitni mediji – 381 – tekuće donacije” proračuna Ministarstva kulture za 2015. godinu u iznosu od 2.800.000 (dva milijuna osamsto tisuća) kuna godišnje, raspodjeljivat će se na sljedeći način:

a) 2.590.000 kuna godišnje za postojeće neprofitne medije
b) 210.000 kuna godišnje za nove medijske projekte

Sredstva pod a) dodjeljivat će se na sljedeći način:
– pet financijskih podrški u iznosu od 250 tisuća kuna godišnje
– pet financijskih podrški u iznosu od 170 tisuća kuna godišnje
– sedam financijskih podrški u iznosu od 70 tisuća kuna godišnje

Sredstva pod b) raspodijelit će se na:
– tri financijske podrške u iznosu od 70 tisuća kuna godišnje za nove medijske projekte

Razdoblje korištenja sredstava započinje 1. listopada 2015., a završava 30. rujna 2016. godine.

Prijaviti se mogu neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji se distribuira putem različitih tehnoloških platformi – tiska, radija, televizije, interneta. Neprofitni proizvođači medijskog sadržaja odnosno neprofitni mediji mogu biti pravne osobe, posvećene zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, umjetničkih, kulturnih i drugih komunikacijskih potreba javnosti, registrirane kao udruge, ustanove, neprofitne zadruge, vijeća nacionalnih manjina i druge organizacije upisane kao neprofitni mediji u odgovarajuću knjigu Agencije za elektroničke medije ili Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija.

Prijaviti se mogu neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji uredno ispunjavaju svoje ugovorne obaveze u provedbi drugih javnih potpora, kao i obaveze prema javnim davanjima.

Opširnije

Skip to content