Novosti

Natječaji

Javni poziv za dodjelu potpora za nastup na inozemnim sajmovima knjiga

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga u 2012. godini.

Ministarstvo kulture dodijelit će potpore za organizaciju predstavljanja hrvatske književne i knjižne produkcije u 2012. godini na:

Sajmu knjiga u Sarajevu
Sajmu knjiga u Frankfurtu
Sajmu knjiga u Beogradu

Poduprijet će se programi koji zadovoljavaju sljedeće opće kriterije:
* razvoj dugoročne koncepcije reprezentativnog i inovativnog predstavljanja hrvatske književne i knjižne produkcije u međunarodnom okruženju
* povećanje broja prijevoda hrvatskih autora na strane jezike
* razvoj međusektorske i međunarodne suradnje u promidžbi hrvatske kulture.

Prijave na ovaj Javni poziv primaju se do 23. ožujka 2012.

 

Skip to content