Novosti

Natječaji

Javni poziv za financijsku i institucionalnu potporu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Javni poziv za financijsku i institucionalnu potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2014. godini.

Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodjeljivat će financijsku potporu organizacijama civilnoga društva – znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za njihovu redovitu djelatnost u 2014. godini.

Znanstvenom i znanstvenostručnom udrugom, u smislu prvoga stavka, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih radnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novih znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnoga društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 88/01, 11/02 i 16/07) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 11/02 i 144/10).

III.  Iznos financijske potpore i vrsta troška

Financijska potpora se dodjeljuje u najvećem iznosu od 25.000,00 kuna za pokriće troškova:

* obavljanja osnovne djelatnosti,
* opreme te
* izobrazbe i usavršavanja članova udruge.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je do 24. ožujka 2014. godine.

Skip to content