Novosti

Natječaji

Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2017. godini.

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijsku potporu nakladnicima i/ili izdavačima znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.

Časopisom se, u smislu prvoga stavka, smatra serijska publikacija koja se objavljuje barem jedanput godišnje u tiskanome i/ili elektroničkome obliku.

Časopisi za popularizaciju znanosti su časopisi koji na prikladan način prezentiraju znanstvene teme širokom krugu čitatelja. Tekstovi u časopisima za popularizaciju znanosti ne kategoriziraju se kao tekstovi u znanstvenim i znanstveno-stručnim časopisima. Časopisi za popularizaciju znanosti objavljuju se na hrvatskome jeziku.

Uredništvo časopisa mora se prilikom prijave samostalno izjasniti da li prijavljuje znanstveni časopis ili časopis za popularizaciju znanosti te u koje područje znanosti isti pripada.

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti (članak 22. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH), organizacije civilnoga društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 4/15) te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a prijave se podnose zaključno s danom 14. travnja 2017. godine.

Opširnije

Skip to content