Novosti

Natječaji

Javni poziv za izbor Referalnih centara

Ministarstvo branitelja objavljuje Javni poziv za izbor Referalnih centara za provedbu Mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja i Mjere potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja objavljuje se ovaj javni poziv u cilju izbora tri (3) Referalna centra za zadruge hrvatskih branitelja:

Referalni centar I: Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska županija;

Referalni centar II: Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija;

Referalni centar III: Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Referalni centri za zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata provodit će izobrazbu zadrugara, pružati stručnu pomoć pri osnivanju zadruga hrvatskih branitelja, obavljati obilazak zadruga na terenu, dostavljati Ministarstvu stručna mišljenja o novoosnovanim zadrugama hrvatskih branitelja, održavati prezentacije o zadrugarstvu i radu braniteljskih zadruga, pružati pomoć u organizaciji okruglih stolova i sajmova čiji je nositelj Ministarstvo, prezentirati Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja i Mjeru potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja, raditi na međusobnom povezivanju zadruga hrvatskih branitelja, te obavljati i druge aktivnosti sukladno potrebama i prioritetima Ministarstva. Ove aktivnosti navedene su u prijavi te je za svaku od njih nužno navesti iznos sredstava koje podnositelj prijave planira utrošiti.

Javni poziv ostaje otvoren do 5. veljače 2013. godine.

Skip to content