Novosti

Natječaji

Javni poziv za prijavu manifestacija

Ministarstvo poljoprivrede, objavljuje Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2012. godini.

Potpora se dodjeljuje za organizaciju manifestacija na području Republike Hrvatske i to za sljedeće kategorije manifestacija:

* znanstveno-stručni skupovi, vezani uz područje poljoprivrede, prerade, sigurnosti hrane i kvalitete proizvoda, očuvanja okoliša, biološke raznolikosti i krajobraza, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja,
* gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe), vezane uz poljoprivredu, preradu, prehranu i ruralni razvoj,
* lokalno-tradicijske manifestacije, vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda u naseljima do 10.000 stanovnika.

Korisnici potpore (organizatori manifestacija) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mogu biti:

* za znanstveno-stručne skupove – obrazovne, znanstveno-istraživačke ustanove te stručna udruženja, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.
* za gospodarske manifestacije –  gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, trgovačka društva – konzultantske tvrtke registrirane za organizaciju sajmova, izložbi i dražbi.
* za lokalno-tradicijske manifestacije – općine i gradovi, udruge i zadruge, lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG-ovi).

Podnositelji zahtjeva putem Javnog poziva mogu ostvariti potporu samo za jednu manifestaciju godišnje i to:
* za znanstveno-stručne skupove, do 150,00 kn po sudioniku, ali ne više od 30.000,00 kn po skupu,
* za gospodarske manifestacije, do 300,00 kn po izlagaču, ali ne više od 45.000,00 kn po manifestaciji,
* za lokalno-tradicijske manifestacije, do 5.000,00 kn po manifestaciji.
Za istu manifestaciju pravo na potporu može ostvariti samo jedan organizator.

Organizator manifestacije podnosi Prijavu za dodjelu potpore i Zahtjev za isplatu za održanu manifestaciju isključivo poštom preporučeno s povratnicom, na adresu:

Ministarstvo  poljoprivrede
Uprava za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
Ulica grada Vukovara 78, p.p. 1034
10 000 Zagreb
“Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija u 2012. godini”

 

Skip to content