Novosti

Natječaji

Javni poziv za Projekt “Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta”

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Javni poziv za Projekt “Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta” za 2012. godinu.
Ministarstvo poziva subjekte malog gospodarstva; obrte, trgovačka društva i zadruge definirane odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine”, broj 29/02 i 63/07), koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta određene Pravilnikom o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima (“Narodne novine”, broj 112/07) te institucije, ustanove, udruge i subjekte malog gospodarstva koji provode programe predstavljanja i educiranja o tradicijskim i umjetničkim obrtničkim djelatnostima putem radionica, tečajeva i seminara, na dostavu zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava koja se odobravaju kao državne potpore male vrijednosti.
Projektom se odobravaju sredstva potpore za aktivnosti vezane uz očuvanje i razvoj manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom te se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti i kvalitetnim dizajnom, odnosno provedbu programa edukacije o tradicijskim i umjetničkim obrtima.
Sredstva su namijenjena očuvanju i razvoju proizvoda tradicijskog i umjetničkog obrta kako je to uređeno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima.

Poslovne aktivnosti se provode kroz slijedeće mjere:

a. Tradicijski i umjetnički obrti
a 1. Nabava alata i opreme potrebnih za unaprjeđenje proizvodnog procesa, osim nabave repromaterijala i prijevoznih sredstava
a 2. Poboljšanje uvjeta rada u radionici
a 3. Usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje proizvoda, troškovi stjecanja znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, inovacije u dizajnu proizvoda, izrada ambalaže i dr.)
a 4. Edukacija/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskim obrtima
a 5. Nastup na obrtničkim, poduzetničkim i drugim sajmovima u Republici Hrvatskoj (zakup i opremanje izložbenog prostora)

b. Očuvanje obrtničke tradicije
b 1. Zakup, uređenje i opremanje prostora
b 3. Troškovi izrade promidžbenog materijala
b 4. Troškovi osnovnih sredstava i pribora za rad
b 5. Troškovi voditelja edukacije.

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u Ministarstvo poduzetništva i obrta, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom “Prijava na Javni poziv – Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta”.

 

Skip to content