Novosti

Novosti

Kada će Hrvatska pristupiti Europskoj uniji?

Hrvatska je ušla u završnu fazu svojih pregovora s EU-om. Ako Hrvatska ispuni sve uvjete, moguće je da pregovori budu okončani u prvoj polovici 2011. godine. Taj vremenski okvir uvelike ovisi o samoj Hrvatskoj i o brzini kojom ispunjava preostale uvjete. Potreban je daljnji napredak na području reforme pravosuđa i reforme javne uprave. Potrebni su i dodatni napori u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Kad Hrvatska dovrši pregovore o svim poglavljima, rezultati pregovora uključit će se u nacrt Ugovora o pristupanju kojim će se odrediti i datum pristupanja a zemlji kandidatkinji odobriti status zemlje pristupnice.

Zatim je na Vijeću EU da donese jednoglasnu odluku o odobravanju Ugovora o pristupanju, a na Europskom parlamentu da da svoj pristanak. Nakon toga, predstavnici zemalja članica EU-a i zemlje pristupnice potpisuju Ugovor o pristupanju. Ugovor zatim trebaju ratificirati sve zemlje potpisnice, u skladu sa svojim ustavnim odredbama. Tek nakon dovršetka procesa ratifikacije zemlja pristupnica postaje punopravnom članicom EU-a.

Skip to content