Misija

 • check
  osigurati svakodnevnu dvosmjernu komunikaciju između utemeljitelja i korisnika usluga, povezujući domaću i inozemnu stručnu javnost
 • check
  koordiniranje aktivnosti koje imaju za cilj osigurati kvalitetan razvoj projekata kroz stručnu potporu Agencije, a u korist Grada Slavonskog Broda i njegovih stanovnika

Vizija

 • check
  postati jedan od ključnih nositelja sveukupnog razvoja grada Slavonskog Broda kroz aktivnu suradnju sa svim gospodarskim subjektima i javnim institucijama
 • check
  privlačenje stranih investicija kroz prijavu i provedbu projekata dostupnih fondova
 • check
  stvaranje i održavanje prihvatljive i inovativne poduzetničke klime

Naša misija

Naša misija je osigurati svakodnevnu dvosmjernu komunikaciju između utemeljitelja i korisnika usluga, povezujući domaću i inozemnu stručnu javnost, kako bi se koordinirale aktivnosti koje imaju za cilj osigurati kvalitetan razvoj projekata kroz stručnu potporu Agencije, a u korist Grada Slavonskog Broda i njegovih stanovnika.

Naša vizija

Naša vizija je postati jedan od ključnih nositelja sveukupnog razvoja grada Slavonskog Broda kroz aktivnu suradnju sa svim gospodarskim subjektima i javnim institucijama, kroz prijavu i provedbu projekata dostupnih fondova, privlačenje stranih investicija te stvaranje i održavanje prihvatljive i inovativne poduzetničke klime.