Novosti

Natječaji

Nagrada Ivan Filipović

Odbor za dodjelu “Nagrade Ivan Filipović” raspisuje Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu “Nagrade Ivan Filipović” za 2010. godinu.

Radi dodjele “Nagrade Ivan Filipović” (u daljnjem tekstu: Nagrada) za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2010. godinu, Odbor za dodjelu Nagrade poziva dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, fakultete, sveučilišta, strukovna društva i udruženja i pojedince i ustanove koji su svojom djelatnošću povezani sa školstvom da predlože kandidate:

* za nagradu za životno djelo
* za godišnju nagradu.

Predloženi kandidati za Nagradu moraju se posebno isticati među prosvjetnim djelatnicima po zapaženim rezultatima u teorijskom ili praktičnom radu u odgoju i obrazovanju, te u svojoj sredini uživati ugled uzornoga prosvjetnog djelatnika i stručnjaka, čestitoga i vrijednoga čovjeka i građanina.

Nagrade iz točke 1. i 2. dodjeljuju se za sljedeća područja odgojno-obrazovnog sustava: predškolski odgoj, osnovno školstvo, srednje školstvo, visoko školstvo te znanstveni i stručni rad.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mora sadržavati: životopis kandidata, tijek njegova rada, temeljito obrazloženje uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za Nagradu za životno djelo.

Prijedlog se podnosi na obrascu – Prijedlog za dodjelu “Nagrade Ivan Filipović” za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2010. godinu. Obrasci se nalaze na stranicama Ministarstva, a mogu se preuzeti i na porti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Popunjeni i obrazloženi obrasci s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
Odbor za dodjelu “Nagrade Ivan Filipovi”,
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb,
s naznakom: Prijedlozi za dodjelu “Nagrade Ivan Filipović”,
uz obveznu naznaku područja odgojno-obrazovnog sustava na koje se prijedlog odnosi.

Rok za podnošenje prijedloga je 9. lipnja 2011. godine.

 

Skip to content