Novosti

Natječaji

Nagrada za interkulturnu inovaciju

United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) i BMW Group zajednički su pokrenuli natječaj za Nagradu za interkulturnu inovaciju, čiji je cilj jačanje kulturne raznolikosti i koegzistencije različitih zajednica. Prijave se primaju do 10. listopada.
Primaju se inovativni i održivi projekti iz čitavog svijeta koji potiču dijalog i suradnju među ljudima različitih kulturnih nasljeđa, kroz nove i kreativne metode.

Prijaviti se mogu neprofitne organizacije aktivne na području migracije i integracije, koje promoviraju interkulturalnu svijest, obrazovanje za interkulturalno državljanstvo, ulogu specifičnih grupa (vjerskih, ženskih, namijenjenih mladima, medijima.) u poticanju međukulturnog razumijevanja, koje imaju iskustva u upravljanju interkulturnim projektima i žele proširiti svoje polje djelovanja.

Nagrada za interkulturnu inovaciju bit će dodijeljena 10 organizacija. Pobjednici će postati članovi World Intercultural Facility for Innovation (WIFI), a najboljih 5 dobiva jednogodišnju potporu i savjetovanje od strane UNAOC-a i BMW grupe. World Intercultural Facility for Innovation (WIFI) pomaže pobjednicima da postanu učinkovitiji, da šire svoje djelovanje te im omogućuje transfer u druge kontekste ili okruženja gdje bi mogli biti korisni.

Specifična primljena potpora ovisi o individualnim potrebama projekta. Detaljna procjena potreba bit će provedena u dogovoru sa svakim dobitnikom, a nakon godine dana provest će se detaljna evaluacija kako bi se ocijenio učinak Nagrade.

2012. ukupni budžet iznosi 100,000 $, a 1. nagrada 50,000 $.

Kriteriji za sudjelovanje:
– kandidati koji se prijavljuju mogu biti neprofitne organizacije, uključujući nevladine organizacije, dobrotvorne organizacije, istraživačke i obrazovne institucije, radničke sindikate, urođeničke grupe, vjerske organizacije, stručne udruge, fondacije te lokalne ili gradske vladine ispostave;
– projekti moraju implementirati nove pristupe i metode za interkulturno razumijevanje;
– moraju pokazati spremnost za širenje svog djelovanja s UNAOC-om, BMW grupom i drugim partnerima;
– mogu se prijaviti i projekti koji su se prijavili na prethodna izdanja Nagrade, no ne i oni koji su bili pobjednici na prethodnim izdanjima za NAOC Marketplace of Ideas ili BMW Group Awards;
– mogu se prijaviti i projekti koji su već bili nagrađeni za Nagradu za interkulturnu inovaciju;
– organizacija mora djelovati minimalno 2 godine, u smislu financiranja i implementacije projekata, a prijavljeni projekti moraju već biti pokrenuti za razdoblje od barem 12 mjeseci.

Kriteriji za odabir pobjednika:
– važnost: prikladnost za lokalni kontekst i ciljanu publiku;
– kvaliteta: duboka analiza problema / rizika te set strategijskih mjera za konzistentnu intervenciju;
– jasnoća: jasni ciljevi koji se odnose na logičnu vezu između aktivnosti, outputa i rezultata;
– inovacija: pomicanje granica i nadmašivanje u uporabi originalnih i novih metoda (društveni mediji, umjetnost, pedagoški pristup, inovativni treninzi.);
– mjerljivost: mjerljiv učinak utjecaj (npr. broj korisnika, ankete o promjeni stavova, vanjsko ocjenjivanje.);
– održivost: pokazuje sposobnost dugoročne održivosti;
– replikabilnost: kapacitet da se replicira i nadogradi u različitim okruženjima (to je ključni kriterij).

Kandidat:
– organizacijska struktura: sposobnost postizanja ciljeva projekta;
– međunarodno djelovanje: dokazani interes i angažman u interkulturnom dijalogu, razumijevanju i suradnji (npr., prošla izvješća, pisma preporuke itd.);
– plan rada i budžeta: set realističnog budžeta za implementaciju projekta;
– transparentnost: iskren i vidljiv napor u usvajanju politike transparentnosti;
– jednakost: usvojena politika o jednakosti i raznolikosti, što se očituje u sastavu osoblja, članova i aktivnostima.
Prijava mora pokazivati:
– jasnoću: učinkovitu komunikaciju ideja i predočiti relevantne primjere;
– sažetost: jasan i koncizni odgovor na pitanja;
– uvjerljivost: pronicljivi argumenti i angažirani narativ.

Skip to content