Novosti

Natječaji

Natječaj “Obuka neplivača u školama” u 2013. godini

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje javni Natječaj za sufinanciranje sportskih programa „Obuka neplivača u školama“ u 2013. godini.

Primarni cilj Natječaja je smanjenje broja neplivača u populaciji djece i mladih.

Na Natječaj se mogu prijaviti pravne osobe u sustavu sporta. Svaki prijavitelj ima pravo na Natječaj prijaviti jedan (1) program.

Prijavitelj mora udovoljavati sljedećim općim uvjetima:

* upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske/Sudski registar trgovačkih društava i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje jednu (1) godinu
* upisan je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
* protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi se kazneni postupak
* posluje prema Zakonu o udrugama i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima.

Uz to također moraju biti zadovoljeni i sljedeći posebni uvjeti:

* prijavitelj je osigurao ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenoga programa
* program ima suglasnost Ministarstva.

Rok za podnošenje prijava je 29. lipanj 2013.

Skip to content