Novosti

Natječaji

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata

Nacionalna zaklada u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja raspisala je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama institucionalne podrške.
INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA KOJE DJELUJU NA RAZINI REPUBLIKE HRVATSKE
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem udrugama iz Domovinskog rata u 3 kategorije kroz zasebne podnatječaje koji obuhvaćaju navedene kategorije:
(1) podnatječaj: podrška do 400.000,00 kn, “Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 400” – do 2 podrške
(2) podnatječaj: podrška do 200.000,00 kn, “Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 200” – do 10 podrški
(3) podnatječaj: podrška do 50.000,00 kn, “Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 50” – do 20 podrški
Institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine.
Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe za zastupanje udruge.
Način prijave detaljno je opisan u točki V. Uputa za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.
Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 6. travnja 2017. godine za internetske prijave, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo poštom do 6. travnja 2017. godine (nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 6. travnja 2017. godine).
Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na:
·http://zaklada.civilnodrustvo.hr
·www.financijskepodrske.hr

Skip to content