Novosti

Natječaji

Natječaj za dodjelu Nagrade Vicko Andrić

Odbor za dodjelu “Nagrade Vicko Andrić” raspisuje Natječaj za dodjelu “Nagrade Vicko Andrić” za 2011. godinu.

“Nagrada Vicko Andrić” dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj i to za postignuća u:

* konzervatorsko-restauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine
* istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara
* razvoju konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i unapređenju sustava zaštite kulturne baštine
* očuvanju i obogaćenju ukupnog fundusa kulturne baštine Republike Hrvatske.

Nagrada se dodjeljuje kao:

1. godišnja nagrada pojedincima koji su državljani Republike Hrvatske, te pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom protekle godine (2011.)

2. nagrada za životno djelo istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini
zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

Prijedloge za dodjelu “Nagrade Vicko Andrić” mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge osobe.

Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:

1. tijek i opis ostvarenja s popratnim slikovnim materijalom zbog kojeg se kandidata predlaže
2. obrazloženje s popisom radova i životopisom  kandidata predloženog za Nagradu za životno djelo.

Prijedlozi se primaju do 9. srpnja 2012. na adresu:

Ministarstvo kulture,
Odbor “Nagrade Vicko Andrić” ,
Runjaninova 2,
10000 Zagreb
ODBOR “NAGRADE VICKO ANDRIĆ”

 

Skip to content