Novosti

Natječaji

Natječaj za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“

Nagrada „Vladimir Nazor“ dodjeljuje se za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma.

Nagrada se dodjeljuje kao:

* godišnja nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana  ili izvedena tijekom 2016. godine u Republici Hrvatskoj. Godišnja nagrada može se dodijeliti pojedincu ili grupi umjetnika za zajednička umjetnička ostvarenja;
* nagrada za životno djelo istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojemu su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.
Prijedloge za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ mogu davati ustanove, trgovačka društva i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge te građani i njihova udruženja te kulturni stvaraoci i djelatnici pojedinačno.

Prijedlog za svakog kandidata mora biti popunjen na Obrascu dostupnom na adresi http://www.min-kulture.hr/ i treba sadržavati:  područje za koje se predlaže nagrada uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za nagradu za životno djelo

  1. tijek rada i opis umjetničkog ostvarenja
  2. temeljito obrazloženje za dodjelu Nagrade za životno djelo i godišnje nagrade
  3. osam primjeraka knjiga za područje književnosti.
Prijedlozi se upućuju do 14. travnja 2017. godine
Opširnije
Skip to content