Novosti

Natječaji

Natječaj za stimulaciju stvaralaštva mladih skladatelja

Hrvatsko društvo skladatelja dana raspisuje Natječaj za stimulaciju stvaralaštva mladih skladatelja iz sredstava fonda “Rudolf i Margita Matz”.

HDS Natječajem podupire školovanje, profesionalni razvoj i umjetnička postignuća mladih skladatelja svih glazbenih izraza, koji na dan 31. prosinca 2011. nisu stariji od 30 godina.

Cilj Natječaja je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo najmlađe generacije, odnosno pomoći mladim autorima u odabiru poziva profesionalnog skladatelja.

Maksimalan iznos sredstava koja će se dodijeliti ovim Natječajem u 2012. godini iznosi 88.000 kuna. Iznos pojedinačne stimulacije, odnosno stipendije, način i rokovi isplate bit će određeni individualno temeljem potreba, kvalitete, radnog i poreznog statusa dobitnika stimulacije.

Na natječaj se mogu prijaviti učenici, studenti i diplomirani skladatelji, kao i ostali mladi autori koji se bave skladanjem i koji žele postati profesionalni glazbenici. Ne mogu se prijaviti dobitnici stipendije iz prethodnih godina.

Natječaju se prilažu:
– Životopis s težištem na vlastitom glazbenom iskustvu, te svi osobni podaci (adresa, OIB, žiro račun, broj telefona za kontakt, e-mail adresa)
– Popis cjelokupnog autorskog opusa s naznakama o godini nastanka i trajanju
– Skladbe (notni zapisi, snimke, demo snimke i ostalo)
– Najmanje jedna preporuka učitelja, mentora ili profesionalnog skladatelja, člana HDS-a, koji poznaje kandidata i njegov rad
– Medijski osvrti, kritike, potvrde o izvedbama ili snimanjima autorskih radova i slično
– Tekst zamolbe koji uključuje: viziju vlastitog razvoja, prijedlog projekata kojima bi se kandidat bavio u periodu trajanja stimulacije, obrazloženje vlastitog imovinskog stanja i važnost ove stimulacije za daljnji razvoj
Svi materijali čuvat će se najdulje 15 dana nakon objave rezultata.

Prilikom odlučivanja o stimulaciji vodit će se računa o stilskoj raznolikosti glazbenih izraza kandidata, o imovinskom stanju, odnosno o važnosti sredstava stimulacije za njihov daljnji razvoj, rad i karijeru

Natjecatelji su dužni podnijeti svu dokumentaciju HDS-u zaključno s 30. siječnjem 2012. godine, s naznakom “Za fond Matz” na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Hrvatsko društvo skladatelja, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb.

 

Skip to content