Novosti

Natječaji

Natječaj za udruge koje se bave zaštitom okoliša

Objavljen je natječaj za udruge u sklopu financijske potpore za europske nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša te su prihvatljive države EU 27, Pridružene i Hrvatska.
Natječaj je usmjeren na sufinanciranje operativnih troškova nevladinih organizacija na području Europe u skladu s aktivnostima predviđenima za 2014 (u skladu sa prioritetima definiranim programom LIFE), a svrha je povećati sudjelovanje nevladinih organizacija u stvaranju i provedbi politike zaštite okoliša.
Ukupan iznos sredstava je 9.000.000 €.
Rok za prijavu je 15. listopada 2013.
Skip to content