Novosti

Natječaji

Natječaj Zaklade Anna Lindh (ALF)

Natječaj je usmjeren članicama nacionalnih mreža ALF-a, a odnosi se na projekte koji promoviraju mobilizaciju resursa i osnaživanje civilnoga društva sukladno ALF-ovoj strategiji 4D. Prema postavkama te strategije, međukulturni dijalog se uspostavlja kao čimbenik mobilizacije civilnoga drušstva te teži vrednovanju raznolikosti, zagovaranju društvene participacije u izgradnji otvorenih demokracija, kao i podrzavanju uključivog i održivog razvoja.

Rok za prijavu je 16.04.2012.

 

Skip to content