Novosti

Novosti

Objavljen oglas za dodjelu IPARD sredstava

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja pripremilo je prvi natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD-a, pretpristupnog programa EU za poljoprivredu i ruralni razvoj, koji zamjenjuje dosadašnji pretpristupni program -SAPARD

S raspisivanjem natječaja potencijalnim je korisnicima omogućeno ulaganje unutar mjera:
101 “Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja EU standarda” i 103 “Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja EU standarda”

U Mjeri 101 prihvatljiva su ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju/opremanje objekata za držanje mliječnih krava, goveda, svinja, peradi i kokosi nesilica; izgradnju/rekonstrukciju/opremanje staklenika/plastenika za uzgoj povrća i voća ili objekata za sušenje i skladištenje žitarica i uljarica.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva u skladu s odredbama Zakona o poljoprivredi (NN 66/01,83/02), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

Minimalna ukupna vrijednost ulaganja po projektu iznosi 13.500 EUR (cca 100.000 kn) dok maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po korisniku za trajanja IPARD-a iznosi 900.000 EUR (cca 6.570.000 kn). Iznimku čini sektor jaja gdje u određenim slučajevima ulaganje može iznositi do 2.000.000 EUR (cca 14.600.000 kn). Razina potpore iznosi do 75% ukupne vrijednosti prihvatljivog ulaganja.

U Mjeri 103 prihvatljiva su ulaganja u rekonstrukciju/opremanje postojećih objekata za poslovanje s mlijekom, ulaganja u specijalna vozila za prijevoz sirovog mlijeka, ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje postojećih klaonica i centara za sakupljanje nusproizvoda životinjskog podrijetla. Sredstva se mogu dobiti i za izgradnju/rekonstrukciju/opremanje objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša; opremanje vinarija te kupnju laboratorijske opreme za osnovne kemijske analize maslinovog ulja i preradu komine masline u kompost.

Korisnici su obrti i poduzeća 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i Grada Zagreba, u sustavu PDV-a, registrirani za predmetnu djelatnost i nalaze se u rangu mikro, malih i srednjih tvrtki.

Minimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je ograničena na 33.800 EUR (cca 250.000 kn) dok je maksimalna vrijednost ulaganja po korisniku ograničena na 3.000.000 EUR (cca 21.900.000 kn), Ukupna ulaganja u sektor maslinarstva ne mogu prelaziti 500.000 EUR (cca 3.650.000 kn). Razina potpore iznosi do 50% ukupno prihvatljivog ulaganja u projekte.

Informacije o postupku prijave i svoj potrebnoj dokumentaciji:

Uprava za ruralni razvoj, Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa
e-pošta:     ipard@mps.hr
telefon:      01/6106-947, 01/6109-633
fax:           01/6106-909
www.mps.hr

Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi
e-posta:   info@dmssa.hr
telefon:   01/6002-742, 01/6002-744
fax:        01/6002-852
www.mps.hr

letak IPARD – Mjera 301
letak IPARD – Mjera 101

Skip to content