Novosti

Natječaji

Od ideje do projekta

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisuje Poziv za iskaz interesa za ostvarivanje inicijalne suradnje u području razvoja novih projekata “Od ideje do projekta”.

Cilj Poziva je podrška razvoju novih projekata u kojima sudjeluju najmanje dvije udruge registrirane u Republici Hrvatskoj čime se potiče izrada kvalitetnih partnerskih projekata i učinkovitost u prijavljivanju na javne natječaje za odobravanje financijskih podrški projektima organizacija civilnoga društva.

Podrška se može tražiti za izradu novih projekata uz uvjet da:
* prijavu dostave najmanje dvije udruge povezane u provedbi projekta,
* projekt doprinosi rješavanju društvenih problema u Republici Hrvatskoj,
* projektna ideja zahtjeva više vremena i resursa za razradu

Ponude na ovaj Poziv mogu poslati najmanje dvije udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju najmanje 2 godine od registracije do prijave na ovaj Poziv.

Nacionalna zaklada odobrit će najviše do Kn 30.000,00 za svaku odobrenu ponudu za suradnju.

Prijave će se zaprimati kontinuirano, odnosno do isteka ukupno planiranoga iznosa za podrške u 2012. godini, počevši od 15. lipnja 2012. godine do 15. studenoga 2012. godine, s tim da se rad na pripremi projekta može organizirati do 31. prosinca 2012. godine. Ponuda treba biti poslana najmanje 30 dana prije planiranog datuma početka rada na izradi projektne ideje u Impact centru u Zadru.

 

Skip to content