Novosti

Novosti

Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP)

Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP) ima za cilj potaknuti konkurentnost europskih poduzeća. Poduprijet će inovativne aktivnosti (uključujući eko-inovacije), osigurati bolji pristup financijama i pružiti usluge za potporu poslovanju u regiji. Potaknut će bolje korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) i pomoći u razvoju informacijskog društva.  Također će promicati povećano korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost. Program će trajati od 2007. do 2013. godine.

CIP se dijeli na tri operacionalna programa:

. Program za poduzetništvo i inovacije (EIP)
. Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)
. Inteligentna energija Europa (IEE)

Između ostalog, Program za poduzetništvo i inovacije (EIP) je posebno usmjeren na slijedeće ciljeve:

– Olakšavanje pristupa financijama za pokretanje i rast malih i srednjih poduzeća i poticanje investiranja u inovativne aktivnosti.
– Kreiranje okoline pogodne za suradnju malih i srednjih poduzeća, posebice u području prekogranične suradnje.
– Promicanje svih oblika inovacija u poduzećima.

Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) je usmjeren na poticanje inovacija i konkurentnosti kroz šire prihvaćanje i najbolje korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija od strane građana, vlada i tvrtki.

Program Inteligentna energija Europa (IEE) je usmjeren na poboljšanje tržišnih uvjeta koji će olakšati mogućnosti za očuvanje energije i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u Europi.

Nadležna tijela državne uprave za ovaj Program su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (EIP i IEE) i Središnji državni ured za e-Hrvatsku (ICT PSP).

Skip to content