Novosti

Otvorene nove prijave za subvencije za plin mikro, malim i srednjim poduzetnicima za razdoblje od travnja 2023. do ožujka 2024.

Mikro, mali i srednji poduzetnici s prosječnom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh, od 12. travnja se mogu prijaviti za državnu potporu male vrijednosti kojom će ostvariti pravo na subvenciju cijene potrošenog plina od 0,0199 EUR/kWh. Ova se potpora dodjeljuje kao jedna od mjera Vladinog paketa za ublažavanje rasta cijena energenata, i to kao mjera pomoći poduzetnicima koji su se zbog porasta cijena energenata našli u riziku od energetskog siromaštva. Prijave za državnu potporu predaju se preko internetskoj sučelja dostupnog na mrežnoj stranici hamagbicro.hr.

Prijave za potporu vrše se preko online aplikacije dostupne na ovom linku.

Za sve detalje i informacije o samom programu, moguće se obratiti na tri info-telefona čiji su brojevi vidljivi prilikom prijave u aplikaciju ili na e-mail adresu subvencije.plin@mingor.hr.

Više informacija o provedbi programa i načinu prijave.

Skip to content