Novosti

Natječaji

Otvoreni natječaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

SEKTOR ENERGETIKE

JAVNI NATJEČAJ (ENU-9/2015) za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije

JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje (EnU-6/2015) energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa normom HRN EN ISO50001 u velikim poduzećima

JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje (EnU-7/2015) energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa normom HRN EN ISO50001 u malim i srednjim poduzećima i kod fizičkih osoba (obrta)

JAVNI POZIV za ovlaštene certifikatore za poslove energetskog certificiranja zgrada u sklopu provedbe programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

JAVNI POZIV (EnU-16/2015) za neposredno sufinanciranje provedbe obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti

JAVNI POZIV (EnU-17/2015) za neposredno sufinanciranje izrade programa i planova energetske učinkovitosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

JAVNI POZIV (ENU-8/2015) za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru

JAVNI POZIV (EnU-19/2015) za neposredno sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim višestambenim zgradama

JAVNI POZIV (EnU-20/2015) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada

JAVNI POZIV (EnU-21/2015) za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama

SEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA

JAVNI POZIV (ZO-8/2015) za dodjelu sredstava subvencije trgovačkim društvima za poticanje obrazovnih i informativnih programa i projekata u području zaštite okoliša i prirode

JAVNI POZIV (ZO-2/2015) za neposredno sufinanciranje nabave opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi

JAVNI POZIV (ZO-11/2015) za neposredno sufinanciranje nabave mobilnih reciklažnih dvorišta

Skip to content