Novosti

Novosti

Pilot program podrške Zaklade “Kultura nova”

Zaklada “Kultura nova” najavljuje raspisivanje prvih javnih natječaja i poziva na iskaz interesa u okviru Pilot programa podrške za organizacije civilnog društva (udruge građana i umjetničke organizacije) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Pilot program će biti raspisan u rujnu 2012. za programe i projekte koji će se provoditi u 2013.

Opseg i prioriteti Pilot programa određeni su svrhom rada Zaklade te dodijeljenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara. Ukupna sredstva predviđena za Pilot program iznose 2.000.000,00 kn, a bit će dodijeljena kroz: (1) natječaj za razvoj pojedinih djelatnosti organizacija; (2) natječaj za razvoj novih umjetničkih i projektnih ideja; i (3) poziv na iskaz interesa za razvoj suradničkih platformi.

1. Razvoj pojedinih djelatnosti organizacija
Na natječaj se mogu javiti organizacije čiji je fokus rada usmjeren prema produkciji, promociji, medijaciji i distribuciji radova domaćih umjetnika u svim disciplinama suvremene umjetnosti ili one koje vode javne prostore (galerije, klubove, centre i sl.) usmjerene prema suvremenoj umjetnosti i kulturi s istaknutim estetskim kriterijima i/ili naglašenim društvenim angažmanom.

2. Razvoj novih umjetničkih i projektnih ideja
Organizacije civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti moći će se javiti i na natječaj za razvoj novih projekata i razradu umjetničkih ideja i koncepata, i to u tri kategorije: umjetničko istraživanje u svrhu produkcije umjetničkog rada, razrada ideje i priprema međunarodnih suradničkih projekata te putovanja radi selekcije programa za festivale i manifestacije.

3. Razvoj suradničkih platformi
Zaklada će poticati dugoročnu suradnju i umrežavanje između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti, ali i njihovo povezivanje s organizacijama koje djeluju na drugim područjima, kao i suradnju s javnim institucijama. Potpore će se dodjeljivati temeljem poziva na iskaz interesa za inicijalnu suradnju, a uključivat će dvije kategorije: suradnju organizacija na produkciji decentraliziranog (vremenski i teritorijalno) umjetničkog i kulturnog programa na nacionalnoj razini te formiranje zagovaračkih platformi na lokalnoj razini.

Podsjetimo, Zaklada “Kultura nova” osnovana je kao javna zaklada posebnim zakonom kojeg je donio Hrvatski sabor. Svrha njenog osnivanja je pružanje stručne i financijske potpore organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti koje potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa, podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, potiču uspostavljanje međusektorske suradnje, pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini te potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih. Zaklada provodi i vlastite programe.

Skip to content