Novosti

Natječaji

Plava brazda

Ministarstvo turizma provodi program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na moru u 2011. godini ”Plava brazda”

Ministarstva turizma odobravanjem bespovratnih sredstava potiče:

* zaštitu podmorja i priobalja u funkciji turističke ponude i očuvanja mora kao turističke resursne osnove,
* razvoj nautičkog, ribolovnog i ronilačkog turizma,
* izgradnju, dogradnju, obnovu i opremanje plovila namijenjenih turističkoj ponudi na moru,
* unapređenje kvalitete i povećanja sigurnosti pri odvijanju posebnih oblika turizma na moru,
* unapređenje razvoja selektivnih oblika turizma na moru i priobalju.

Korisnici programa mogu biti udruge, trgovačka društva (izvan javnog sektora) i obrtnici registrirani u RH.

Sredstva državne potpore mogu se koristiti isključivo za sufinanciranje programa, projekata ili studije kojima se ostvaruju navedeni ciljevi programa i to za:
* izradu programa, projekata ili studije zaštite podmorja i priobalja u funkciji turističke ponude i očuvanja mora kao turističke resursne osnove i provođenja mjera sigurnosti pri odvijanju posebnih oblika turizma na moru,
* nabavku sredstava i opreme neophodnih za razvoj nautičkog, ribolovnog i ronilačkog turizma,
* izgradnju, dogradnju, obnovu i opremanje plovila namijenjenih turističkoj ponudi na moru,
* i druge provedbene aktivnosti na unapređenju i povezivanju kvalitete posebnih oblika turizma na moru i priobalju.

 

Skip to content